รหัสพื้นที่ 3857 / +9763857รหัสพื้นที่:3857     (+976 3857)
เมืองหรือภูมิภาค:Khatgal

ประเทศ:

มองโกเลีย


รหัสพื้นที่ 3857 / +9763857 (มองโกเลีย)


หมายเลขนำหน้า 3857 เป็นรหัสพื้นที่ของ Khatgal และ Khatgal ตั้งอยู่ในมองโกเลีย หากคุณอยู่นอกมองโกเลีย และต้องการโทรหาคนในKhatgal นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับมองโกเลีย คือ +976 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในKhatgal คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +976 3857

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +976 3857 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในKhatgal เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001976 3857 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์