รหัสพื้นที่ 37 / +67037รหัสพื้นที่:37     (+670 37)
เมืองหรือภูมิภาค:Aileu

ประเทศ:

ติมอร์-เลสเต