รหัสพื้นที่ 3614 / +433614รหัสพื้นที่:3614     (+43 3614)
เมืองหรือภูมิภาค:Rottenmann

ประเทศ:

ออสเตรีย