รหัสพื้นที่ 3349 / +9763349รหัสพื้นที่:3349     (+976 3349)
เมืองหรือภูมิภาค:Tüvshrüülekh

ประเทศ:

มองโกเลีย