รหัสพื้นที่ 3349 / +9763349รหัสพื้นที่:3349     (+976 3349)
เมืองหรือภูมิภาค:Tüvshrüülekh

ประเทศ:

มองโกเลียหมายเลขนำหน้า 3349 เป็นรหัสพื้นที่ของ Tüvshrüülekh และ Tüvshrüülekh ตั้งอยู่ในมองโกเลีย หากคุณอยู่นอกมองโกเลีย และต้องการโทรหาคนในTüvshrüülekh นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับมองโกเลีย คือ +976 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในTüvshrüülekh คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +976 3349

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +976 3349 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในTüvshrüülekh เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001976 3349 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ 3349 / +9763349 (มองโกเลีย)