รหัสพื้นที่ 314 / +1314รหัสพื้นที่:314     (+1 314)
เมืองหรือภูมิภาค:Missouri

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา