รหัสพื้นที่ 289 / +1289รหัสพื้นที่:289     (+1 289)
เมืองหรือภูมิภาค:Ontario (Toronto)

ประเทศ:

แคนาดา