รหัสพื้นที่ 28 / +26328รหัสพื้นที่:28     (+263 28)
เมืองหรือภูมิภาค:Hauna

ประเทศ:

ซิมบับเว