รหัสพื้นที่ 28 / +35228รหัสพื้นที่:28     (+352 28)
เมืองหรือภูมิภาค:Luxembourg City

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก


รหัสพื้นที่ 28 / +35228 (ลักเซมเบิร์ก)


หมายเลขนำหน้า 28 เป็นรหัสพื้นที่ของ Luxembourg City และ Luxembourg City ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก หากคุณอยู่นอกลักเซมเบิร์ก และต้องการโทรหาคนในLuxembourg City นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับลักเซมเบิร์ก คือ +352 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในLuxembourg City คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +352 28

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +352 28 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในLuxembourg City เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001352 28 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์