รหัสพื้นที่ 2743 / +3522743รหัสพื้นที่:2743     (+352 2743)
เมืองหรือภูมิภาค:Findel/Kirchberg

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก