รหัสพื้นที่ 2739 / +3522739รหัสพื้นที่:2739     (+352 2739)
เมืองหรือภูมิภาค:Windhof/Steinfort

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก