รหัสพื้นที่ 2679 / +3522679รหัสพื้นที่:2679     (+352 2679)
เมืองหรือภูมิภาค:Berdorf/Consdorf

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก


รหัสพื้นที่ 2679 / +3522679 (ลักเซมเบิร์ก)


หมายเลขนำหน้า 2679 เป็นรหัสพื้นที่ของ Berdorf/Consdorf และ Berdorf/Consdorf ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก หากคุณอยู่นอกลักเซมเบิร์ก และต้องการโทรหาคนในBerdorf/Consdorf นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับลักเซมเบิร์ก คือ +352 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBerdorf/Consdorf คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +352 2679

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +352 2679 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBerdorf/Consdorf เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001352 2679 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์