รหัสพื้นที่ 2671 / +3522671รหัสพื้นที่:2671     (+352 2671)
เมืองหรือภูมิภาค:Betzdorf

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก