รหัสพื้นที่ 2643 / +3522643รหัสพื้นที่:2643     (+352 2643)
เมืองหรือภูมิภาค:Findel/Kirchberg

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก