รหัสพื้นที่ 2643 / +3522643รหัสพื้นที่:2643     (+352 2643)
เมืองหรือภูมิภาค:Findel/Kirchberg

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์กหมายเลขนำหน้า 2643 เป็นรหัสพื้นที่ของ Findel/Kirchberg และ Findel/Kirchberg ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก หากคุณอยู่นอกลักเซมเบิร์ก และต้องการโทรหาคนในFindel/Kirchberg นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับลักเซมเบิร์ก คือ +352 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในFindel/Kirchberg คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +352 2643

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +352 2643 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในFindel/Kirchberg เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001352 2643 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ 2643 / +3522643 (ลักเซมเบิร์ก)