รหัสพื้นที่ 2642 / +3522642รหัสพื้นที่:2642     (+352 2642)
เมืองหรือภูมิภาค:Plateau de Kirchberg

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก