รหัสพื้นที่ 254 / +1254รหัสพื้นที่:254     (+1 254)
เมืองหรือภูมิภาค:Texas

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา