รหัสพื้นที่ 251 / +1251รหัสพื้นที่:251     (+1 251)
เมืองหรือภูมิภาค:Alabama

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา