รหัสพื้นที่ 2478 / +3522478รหัสพื้นที่:2478     (+352 2478)
เมืองหรือภูมิภาค:Junglinster

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก