รหัสพื้นที่ 2421 / +3522421รหัสพื้นที่:2421     (+352 2421)
เมืองหรือภูมิภาค:Weicherdange

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก