รหัสพื้นที่ 24 / +22824รหัสพื้นที่:24     (+228 24)
เมืองหรือภูมิภาค:Plateaux

ประเทศ:

โตโก