รหัสพื้นที่ 233495 / +237233495รหัสพื้นที่:233495     (+237 233495)
เมืองหรือภูมิภาค:Nkongsamba

ประเทศ:

แคเมอรูน