รหัสพื้นที่ 23 / +67023รหัสพื้นที่:23     (+670 23)
เมืองหรือภูมิภาค:Bobonaro

ประเทศ:

ติมอร์-เลสเต