รหัสพื้นที่ 22691 / +23522691รหัสพื้นที่:22691     (+235 22691)
เมืองหรือภูมิภาค:Logon Occidental

ประเทศ:

ชาด