รหัสพื้นที่ 22682 / +23522682รหัสพื้นที่:22682     (+235 22682)
เมืองหรือภูมิภาค:Moyen Chari

ประเทศ:

ชาด