รหัสพื้นที่ 2164 / +432164รหัสพื้นที่:2164     (+43 2164)
เมืองหรือภูมิภาค:Rohrau

ประเทศ:

ออสเตรีย