รหัสพื้นที่ 2136 / +2532136รหัสพื้นที่:2136     (+253 2136)
เมืองหรือภูมิภาค:Balbala

ประเทศ:

จิบูตี