รหัสพื้นที่ 20 / +22520รหัสพื้นที่:20     (+225 20)
เมืองหรือภูมิภาค:Plateau

ประเทศ:

โกตดิวัวร์


รหัสพื้นที่ 20 / +22520 (โกตดิวัวร์)


หมายเลขนำหน้า 20 เป็นรหัสพื้นที่ของ Plateau และ Plateau ตั้งอยู่ในโกตดิวัวร์ หากคุณอยู่นอกโกตดิวัวร์ และต้องการโทรหาคนในPlateau นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับโกตดิวัวร์ คือ +225 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในPlateau คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +225 20

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +225 20 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในPlateau เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001225 20 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์