รหัสพื้นที่ 12 / +99312รหัสพื้นที่:12     (+993 12)
เมืองหรือภูมิภาค:Ashgabat

ประเทศ:

เติร์กเมนิสถานหมายเลขนำหน้า 12 เป็นรหัสพื้นที่ของ Ashgabat และ Ashgabat ตั้งอยู่ในเติร์กเมนิสถาน หากคุณอยู่นอกเติร์กเมนิสถาน และต้องการโทรหาคนในAshgabat นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเติร์กเมนิสถาน คือ +993 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในAshgabat คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +993 12

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +993 12 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในAshgabat เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001993 12 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ 12 / +99312 (เติร์กเมนิสถาน)