รหัสพื้นที่ 12 / +99312รหัสพื้นที่:12     (+993 12)
เมืองหรือภูมิภาค:Ashgabat

ประเทศ:

เติร์กเมนิสถาน