รหัสพื้นที่ 09837 / +499837รหัสพื้นที่:09837     (+499837)
เมืองหรือภูมิภาค:Haundorf

ประเทศ:

เยอรมนี