รหัสพื้นที่ 09666 / +499666รหัสพื้นที่:09666     (+499666)
เมืองหรือภูมิภาค:Illschwang

ประเทศ:

เยอรมนี