รหัสพื้นที่ 09658 / +499658รหัสพื้นที่:09658     (+499658)
เมืองหรือภูมิภาค:Georgenberg

ประเทศ:

เยอรมนี