รหัสพื้นที่ 09543 / +499543รหัสพื้นที่:09543     (+499543)
เมืองหรือภูมิภาค:Hirschaid

ประเทศ:

เยอรมนี