รหัสพื้นที่ 09192 / +499192รหัสพื้นที่:09192     (+499192)
เมืองหรือภูมิภาค:Gräfenberg

ประเทศ:

เยอรมนี