รหัสพื้นที่ 09182 / +499182รหัสพื้นที่:09182     (+499182)
เมืองหรือภูมิภาค:Velburg

ประเทศ:

เยอรมนี