รหัสพื้นที่ 09180 / +499180รหัสพื้นที่:09180     (+499180)
เมืองหรือภูมิภาค:Pyrbaum

ประเทศ:

เยอรมนี