รหัสพื้นที่ 09179 / +499179



รหัสพื้นที่:09179     (+499179)
เมืองหรือภูมิภาค:Freystadt

ประเทศ:

เยอรมนี