รหัสพื้นที่ 09131 / +499131รหัสพื้นที่:09131     (+499131)
เมืองหรือภูมิภาค:Erlangen

ประเทศ:

เยอรมนี