รหัสพื้นที่ 09087 / +499087รหัสพื้นที่:09087     (+499087)
เมืองหรือภูมิภาค:Marktoffingen

ประเทศ:

เยอรมนี