รหัสพื้นที่ 08856 / +498856รหัสพื้นที่:08856     (+498856)
เมืองหรือภูมิภาค:Penzberg

ประเทศ:

เยอรมนี