รหัสพื้นที่ 08684 / +498684รหัสพื้นที่:08684     (+498684)
เมืองหรือภูมิภาค:Fridolfing

ประเทศ:

เยอรมนี