รหัสพื้นที่ 08459 / +498459รหัสพื้นที่:08459     (+498459)
เมืองหรือภูมิภาค:Manching

ประเทศ:

เยอรมนี