รหัสพื้นที่ 08450 / +498450รหัสพื้นที่:08450     (+498450)
เมืองหรือภูมิภาค:Ingolstadt-Zuchering

ประเทศ:

เยอรมนี