รหัสพื้นที่ 08207 / +498207รหัสพื้นที่:08207     (+498207)
เมืองหรือภูมิภาค:Affing

ประเทศ:

เยอรมนี