รหัสพื้นที่ 07570 / +497570รหัสพื้นที่:07570     (+497570)
เมืองหรือภูมิภาค:Sigmaringen-Gutenstein

ประเทศ:

เยอรมนี