รหัสพื้นที่ 07458 / +497458รหัสพื้นที่:07458     (+497458)
เมืองหรือภูมิภาค:Ebhausen

ประเทศ:

เยอรมนี