รหัสพื้นที่ 07309 / +497309รหัสพื้นที่:07309     (+497309)
เมืองหรือภูมิภาค:Weissenhorn

ประเทศ:

เยอรมนี