รหัสพื้นที่ 07308 / +497308รหัสพื้นที่:07308     (+497308)
เมืองหรือภูมิภาค:Nersingen

ประเทศ:

เยอรมนี