รหัสพื้นที่ 070 / +8470รหัสพื้นที่:070     (+8470)
เมืองหรือภูมิภาค:Vĩnh Long

ประเทศ:

เวียดนาม