รหัสพื้นที่ 06866 / +496866รหัสพื้นที่:06866     (+496866)
เมืองหรือภูมิภาค:Perl-Nennig

ประเทศ:

เยอรมนี