รหัสพื้นที่ 06674 / +496674รหัสพื้นที่:06674     (+496674)
เมืองหรือภูมิภาค:Friedewald Hess

ประเทศ:

เยอรมนี