รหัสพื้นที่ 06545 / +496545รหัสพื้นที่:06545     (+496545)
เมืองหรือภูมิภาค:Blankenrath

ประเทศ:

เยอรมนี